Eva Požárová

kandidát č. 15

Eva Požárová se narodila v Třešti, ve městě betlémů. Od malička má k tomuto městu velké pouto a dnes už tak silné kořeny, že už by nešlo bydlet nikde jinde. Vystudovala obor materiálové inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Nakonec její profesní život nabral úplně jiný směr. Po mateřské dovolené pracovala 6 let jako projektový manažer Mikroregionu Telčsko a získala tím hodně zkušeností do dalšího života „političky“.

 

Třetím volebním období pracuje jako místostarostka v pětitisícovém městě pod Špičákem a stala se v roce 2010 předsedkyní svazku obcí Mikroregionu Třešťsko. Je velký patriot svého rodného města Třeště. V Třešti a jejich místních částech Bukové, Čenkova a Salavic funguje téměř 50 různých spolků. Váží si všech, kteří v různých organizacích a spolcích pracují pro druhé. Svůj volný čas věnují dětem, seniorům, prostě ostatním. Takový čas není nikdy ztracen. Je to investice do budoucnosti.

Na prvním místě je pro ni určitě rodina, i když děti jsou již dospělé a nepotřebují tolik péče jako dřív. Velkým koníčkem, který ji zaměstnává téměř 20 let, jsou aktivity spojené s betlémy a betlémářstvím. Pracuje ve Spolku přátel betlémů v Třešti. Ať je to práce spojená s hospodařením spolku, pořádání tradičního Dřevořezání nebo výstav, ale také starost o fungování stálé expozice betlémů. Miluje knihy a přála by si mít na čtení knih více času.

Obcím a městům kraje Vysočina bych přála šikovné a empatické občany. Aby se na Vysočině dobře žilo, je potřeba začít u každého jednotlivce, který je vnímavý ke svému okolí. Stačí maličkost, každý může přiložit ruku k dílu. Každý může přispět k tomu, že naše města Vysočiny budou krásná. Budou to místa, na které budou všichni právem hrdí a budou se do nich s radostí vracet při svých cestách za hranicemi Vysočiny.

 

Požárová Eva.jpg