Ivan Šulc

kandidát č. 27

Ivan přišel na Vysočinu v 80. letech za prací i za přírodou. Svůj druhý domov našel ve Stonařově, kde v letech 1988 až 1995 učil na základní škole. V roce 1989 se zapojil do veřejného života a následně od roku 1990 pracoval jako člen zastupitelstva ve funkci radního. V roce 1994 byl zvolen místostarostou městyse a jako uvolněný pracuje na této pozici dosud. S kolegou starostou vytvořili tandem, který je v čele Stonařova již 26 let.

Za desítky let práce v komunální sféře nabral zkušenosti a zažil mnohé. Období svobodných „devadesátek“, kdy se vytvářel nový právní řád, ale i dobu, kdy díky podhodnoceným příjmům měly obce hluboko do kapsy. Období reformy veřejné správy a utváření krajů, vzdalování se státní správy občanům a rostoucí síly tržního hospodářství. Období přílivu evropských peněz prostřednictvím dotací, ale taktéž jejich stále náročnější administraci a svazující podmínky udržitelnosti projektů. Rostoucí byrokracii a neprůstřelnost úřednických postupů a sílící snahy státu o zasahování do pravomocí obcí. Zastává názor, že pokud má být Kraj přínosem i pro obyčejné lidi, musí v jeho zastupitelstvu pracovat právě lidé z komunální politiky, z těch nejmenších obcí počínaje, neboť zde je kontakt s lidmi nejtěsnější a nejpřímější.

Ivan je ženatý a má jedno dítě. Ve volném čase hraje na kytaru, zpívá a učí tomu i školáky; rád se toulá a můžete ho potkat s batohem na zádech nebo na kole kdekoliv v republice. Má srovnání a ví, jak se žije lidem nejen na Vysočině. Říká, že náš kraj má bohatství v pracovitých lidech a přírodě, ale obojí je nutno chránit, podporovat a dále rozvíjet. A tomu by chtěl být nápomocen.