Jan Burda

kandidát č. 7

Honza je především Třebíčák, ale Vysočinu zná velmi dobře. Celý život se věnuje práci s dětmi a mládeží. K té přičichnul poprvé na základní škole, kdy vstoupil do skautského oddílu, který tenkrát musel být pionýrský. Po roce 1989 se stal rádcem skautské družiny a vedoucím oddílu. Práci s dětmi bere jako poslání, kterému se věnuje jak profesně, tak dobrovolnicky.


Vystudoval vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové, pracoval na Domě dětí v Třebíči, jako vedoucí oddělení mládeže a sportu na krajském úřadě a jako zástupce ředitele Národního institutu dětí a mládeže. V současné době řídí Radu dětí a mládeže kraje Vysočina. Jako dobrovolník pracuje v třebíčském Centru volného času Hrubínka, které před lety založil.


Za svou práci ve prospěch dětí a mládeže byl několikrát oceněn. Například cenou Dospělý kamarád, cenou Přístav a naposledy krajskou cenou Skutek roku 2019. Podpora práce s mládeží a pomoc dětským organizacím je jeho velkým posláním. Proto se, mimo jiné, věnuje i vzdělávání pracovníků a dobrovolníků z neziskových organizací.


Ve volných chvílích rád chodí do přírody, čte a hraje golf.


Vysočinu by rád viděl jako klidné místo k životu s krásnou přírodou. Jako místo, kde jsou systematicky a cíleně podporovány občanské aktivity všeho druhu, kde lidé cítí sounáležitost s krajem a jsou hrdí na místo, kde žijí. Proto se chce zasadit například o dobrou dopravní dostupnost všech částí kraje, podporu neziskového sektoru, podporu malého a středního podnikání a technického vzdělávání.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle