Marie Černá

kandidát č. 30

Marie je z Třebíče, od prvních svobodných voleb v roce 1990 je již 30 let členkou zastupitelstva města, do roku 2000 místostarostkou, vždy na nezávislé kandidátce, od 2000 do 2008 náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj. Stála u řady nadměstských projektů - např. založení svazku pro odpadové hospodářství na třebíčském okrese začátkem 90. let, který úspěšně funguje dodnes. Na Kraji byla např. u založení Fondu Vysočiny, podpory projektů obcí, neziskových organizací i podnikatelů a přispěla i k úspěšnému čerpání evropských dotací do projektů v kraji. Regionální rozvoj vyučovala i na Západomoravské vysoké škole v Třebíči.

Od roku 2010 do 2018 byla znovu místostarostkou v Třebíči, kde se soustředila na rozvoj sociálních služeb , odpadového hospodářství i rozvojových projektů, využívajících evropských fondů. Vzhledem k tomu, že sama je matkou 3 dcer a babičkou 5 vnoučat, zajímala se také aktivně o problematiku slaďování rodinného a pracovního života, zejména žen. Nyní je členkou zastupitelstva města, předsedkyní sociální komise a výboru pro revitalizaci centra.

Ve volném čase ráda čte, cestuje, věnuje se zahrádce a svým vnoučatům jako zážitková babička.

V rámci kraje by chtěla podporovat rovnoměrný rozvoj kraje, zvyšování kvality života ve venkovských oblastech, udržení max. služeb a obchodů a také péče o půdu a krajinu s ohledem na extrémy počasí . V neposlední řadě také podpora sociálních služeb ve spolupráci s obcemi s ohledem na stárnutí obyvatelstva.

Černá Marie.jpg