Miloň Slabý

kandidát č. 12

Miloň pochází z krásného města Jemnice, které je centrem Jemnického mikroregionu. Tento region leží na pomezí čtyř krajů - Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Dolnorakouska.

 

Od roku 2018 působí ve Sdružení nezávislých kandidátů, kdy toto sdružení vyhrálo komunální volby a on byl zvolen starostou města. Po dvanácti letech došlo k významné změně ve vedení města. Miloň se snaží změnit úřednický styl řízení města v progresivní, proaktivní a spojující, s cílem oživit Jemnici a Jemnický mikroregion.


Miloň má dlouholetou praxi v ekonomice, účetnictví, daních a financích. 20 let praxe mu umožňuje efektivně spravovat veřejné finance. Neustále se snaží hledat rezervy jak v hospodaření města, tak personální rezervy. Cílem je oživit město, co nejlépe hospodařit, a zefektivnit fungování úřadu a městských organizací.


Ve volném čase se věnuje hlavně rodině (má 3 děti). Dále se snaží zvýšit svoji kondici sportem , jako je fitness, plavání a kolo. Relaxuje střelbou z krátkých a dlouhých zbraní, a při rybolovu. Je členem Sboru dobrovolných hasičů, členem Sportovního střeleckého klubu, členem rybářského spolku a členem Sokola.


Kraj Vysočinu by rád viděl jako efektivně hospodařící kraj spojující členské obce a města v jeden spolupracující celek. A hlavně by rád podpořil fungování budoucího hejtmana ve spolupráci s ostatními kraji. Je totiž spousta kritických záležitostí, které nelze řešit interně pouze v kraji. A to je především oblast zdravotnictví, dopravy, likvidace odpadů. Tyto významné problémy nelze řešit izolovaně. Kraj Vysočina by měl být krajem rozvíjejícím se, efektivně hospodařícím a sjednocujícím jak své občany a obce a města, tak i sousední kraje.