MOBILITA

DSC_1651up.jpg

DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURA

Zajistíme zdroje na modernizaci silnic II. a III. třídy
a potřebných obchvatů obcí a měst.

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Zásadně zlepšíme systém Veřejné dopravy Vysočiny.

Provedeme potřebné kroky k výstavbě vysokorychlostní tratě.

cycling-2520007_1920.jpg

CYKLODOPRAVA 

Zasadíme se o výstavbu cyklostezek. 

ELEKTROMOBILITA

U veřejných budov v kraji podpoříme budování dobíjecích stanic pro elektromobily.

Podpoříme ve flotilách organizací kraje nákupy nízkoemisních vozidel, abychom se připojili ke snižování emisní bilance skleníkových plynů.

electric-mobility-4158595_1920.jpg
air-bag-1696481_1920.jpg

VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ

Podpoříme vnitrostátní letiště na území Kraje Vysočina.