NÁKLADY KAMPANĚ:

Grafika a grafické práce: 165 000

Periodika print + volební noviny: 370 000

OOH: 350 000

Kontaktní kampaň: 110 000

On-line: 210 000

HR + PR pracovníci (vč. foto a video): 394 000

 

CELKEM: 1 599 000

transparentní účet: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901760460

donátoři a bezúplatná plnění: https://www.starostove-nezavisli.cz/volby/krajske-volby-2020/vysocina-starostove-pro-vysocinu

© Starostové pro Vysočinu

zadavatel a zpracovatel: STAN