Pavel Hájek

kandidát č. 8

Pavel Hájek pochází z obce Těchobuz, malé obce na západní hranici Kraje Vysočina. Vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a po předčasných volbách v roce 2004, ve svých
24 letech, stal starostou.

 

Zajistil převod řady nemovitostí, pozemků i budov, do majetku obce
a začal se o ně starat. Pod jeho vedením obec provedla obnovu mnoha zanedbaných památek na svém území. Spravuje rozsáhlé obecní lesy. Za jeho starostování byl v obci vybudován vodovod
a kanalizace, bylo zrekonstruováno či vybudováno několik rybníků, obnovena celá řada polních a lesních cest včetně doprovodné zeleně. Díky řadě dobrovolníků a místních spolků se v obci koná řada kulturních akcí. Od roku 2007 obec provozuje Galerii Bernarda Bolzana a informační centrum s venkovskou prodejnou. Pod vedením Pavla
se obec Těchobuz stala příkladem v širokém okolí.

 

Pavel nyní v rámci Mikroregionu Stražiště radí členským obcí
v praktických záležitostech samospráv a byl úspěšným vedoucím několika regionálních projektů. Je členem předsednictva komory obcí Svazu města a obcí ČR a Kontrolního výboru Kraje Vysočina.
Je krajským tajemníkem politického hnutí Starostové a nezávislí
na Vysočině.

 

Pavel je aktivní ve Sboru dobrovolných hasičů, kde je jednatelem.
Ve volném čase se věnuje rodině se třemi dětmi, včelaření, horské turistice, cyklistice a lyžování.

 

V zastupitelstvu kraje chce Pavel dosáhnout toho, aby se Kraj Vysočina stal blízkým partnerem pro všechny obce kraj. Dále aby kraj posílit
a zefektivnit nástroje pro podporu zadržování vody v krajině
a protipovodňovou ochranu, ale i zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod a rozvoj další infrastruktury. Pokračovat musí
i podpora obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. Rád by dosáhl i toho, aby kraj podporoval bytovou výstavbu ve venkovských obcích.

HajekPavel093.jpg