JAK VOLIT: Krajské volby 2020

V pátek 2. a v sobotu 3. října 2020 se konají krajské volby. Na Vysočině zvolíme 45 krajských zastupitelů na volební období 4 let. Jak volit?

VIDEONÁVOD NAJDETE TADY


TERMÍNY

volební místnosti jsou otevřeny:

  • pátek 14:00–22:00

  • sobota 08:00–14:00

voliči v karanténě mohou svůj hlas odevzdat ve středu 30. září na určených místech


JAK VOLIT?

  • Do obálky vložte pouze jeden hlasovací lístek. Není tedy možné podpořit kandidáty z více kandidátních listin.

  • Přednostní hlasy můžete volitelně udělit nanejvýš čtyřem kandidátům zakroužkováním čísla kandidáta. První čtyři kandidáti na lístku přednostní hlasy automaticky nezískávají, pomoci udržet je v čele můžete právě pomocí přednostních hlasů.


ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ

  • Aby strany nebo hnutí postoupily k rozdělení mandátů, musí získat minimálně 5 % platných hlasů.

  • V rámci jednotlivých volebních obvodů se rozdělují mandáty poměrným volebním systémem v podobě modifikovaného D’Hondtova dělitele.

  • Pořadí kandidátů pro přidělování mandátů je určeno pořadím na kandidátní listině s možným posunem na základě přednostních hlasů. K přednostním hlasům se přihlíží u kandidátů, kteří získají alespoň 5 % hlasů z počtu celkových hlasů pro stranu nebo hnutí.


A PROČ VOLIT STAROSTY PRO VYSOČINU (27)?

Jako starostové známe problémy lidí na Vysočině. Starostové pro Vysočinu mají tým plný osobností z těch nejmenších vesnic i největších měst a bohaté zkušenosti a energii se o kraj postarat.


KANDIDÁTKA

PROGRAM