Martin Mrkos: Pohled do propasti. Strach o naše děti je na místě

Kvalita životního prostředí má zásadní vliv na to nejcennější, co máme – zdraví – a také na kvalitu života v místě, kde bydlíme. S ohledem na to, jak se počasí za poslední roky změnilo, bude toto téma stále podstatnější.

Bojíte se o své děti a vnuky? Dobře děláte. Narativ posledních řekněme sta let zněl, že dnešní generace se bude mít vždy lépe než generace předchozí, ale teď najednou to není jisté. Může za to stav životního prostředí. Má zásadní vliv na to nejcennější, co máme. Tedy na naše zdraví a na kvalitu našeho života jako celku.


Projděte se po Vysočině a uvidíte, jak z okolních lesů zírá smrt. Smrt s tváří rezavého jehličí a mýtin na místech, kde kdysi býval les. Krajinu tvoří zhoubně velké zemědělské celky, obrovské chemizované lány de facto mrtvé půdy, která nedokáže pojmout přívalové srážky, protože v ní chybí živý ekosystém, jenž ji kypří a vytváří v ní porézní strukturu. Co nespláchnou srážky, odnese eroze. Prokleté meliorace. Chybějící přírodní i umělé retence na vodu, jako mokřady, tůně nebo přirozené meandry řek a potoků, rybníky a další vodní plochy.


V roce 2018 u nás bylo největší oteplení v Evropě a druhé největší na světě. V největších vedrech se například z přehrad velikosti moravského Vranova odpařuje půl druhého litru vody za vteřinu. Vlna veder ročně zabíjí stovky lidí. To je jen malá ochutnávka toho, jak je na tom naše krajina, lesy, jak jsme na tom s vodou a s životem v létě rozpálených městech. A co je důsledek rostoucí průměrné teploty. Počasí se změnilo. Situaci jsme si výrazně zhoršili i tristním hospodařením ignorujícím poznatky odborníků, kteří dlouhá léta volají po větší pestrosti skladeb lesů. Na naše děti a vnuky, nikoho jiného, dopadnou tyto změny plnou vahou.


Co s tím můžeme dělat? Nasměrovat své úsilí k přizpůsobení se na nové podmínky. A to nás bude něco stát, nicméně není jiné cesty. Budovat zelené střechy na budovách. Využívat obnovitelné zdroje energie. Mít fotovoltaické panely třeba na střeše školy a zásobovat elektřinou tuto nebo jiné budovy. Podporovat i nadále obměnu zastaralých kotlů na fosilní paliva, aby neznečišťovaly vzduch. Vytvořit nové vodní retence v duchu myšlenky projektu Tisíc a jeden rybník pro Vysočinu. Podporovat bezemisní a nízkoemisní formy dopravy. Měnit krajinu. Rozbíjet nesmyslné velké lány obnovou remízů a polních cest, tak jak to dělali selským rozumem naši předci. Obnovovat luční porosty. Sázet smíšené lesy, ne jenom smrk kvůli ziskům úzké elity lesobaronů. Sázet stromy, sázet si svůj stín. Protože strom dokonale dokáže ochladit rozpálené město. Jsou to často drobné změny, ale tisíce drobných změn udělají ve finále velký efekt.


Jako starosta města kladu na kvalitu životního prostředí velký důraz. Jde o naše zdraví a kvalitu života, především dalších generací. Udržitelné a kvalitní životní prostředí se přitom nevylučuje s rozvojem obcí nebo kraje. I nadále se dají stavět budovy, dopravní stavby, bydlení. Jen to potřebujeme dělat chytře. A inspirovat se odjinud.