Pavel Pacal: Třebíčsko se mění před očima. Už nejsme zapomenutým okresem Vysočiny

Miliony korun z krajského rozpočtu se v posledních letech proměnily v Třebíči do modernizovaných škol, nových pavilonů třebíčské nemocnice, silničního napojení města na dálnici D1 i rekonstrukcí dvou významných mostů. Nemalý podíl na tom má náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a zároveň starosta Třebíče Pavel Pacal.


Původním povoláním je učitel. Také díky tomu složité věci vysvětluje jednoduše, vždy hledá řešení i ve zdánlivě neřešitelných situacích a čas si udělá na každého, kdo za ním přijde ať už s problémem nebo s podnětem. Miluje sport, hlavu si čistí na rybách a volný čas věnuje manželce a svým třem synům. Třebíč je pro něj srdeční záležitost. Chce, aby se v rámci Vysočiny stále rozvíjela, stejně jako za poslední čtyři roky.

Jak se vám podařilo za dobu, kdy jste ve vedení Kraje Vysočina, zlepšit úroveň škol v Třebíči?

Důležitá je provázanost základních škol, které zřizují města a obce, a středních škol, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Za poslední čtyři roky jsme v Třebíči investovali miliony korun do obou typů škol. Nový pavilon B Střední průmyslové školy Třebíč získal i cenu Stavba roku Kraje Vysočina 2018. Modernizuje se i Gymnáziu Třebíč, studenti využívají novou přístavbu s moderními učebnami a knihovnou. Aktuálně prochází velkou rekonstrukcí třebíčská zdravotnická škola. Moderní a kvalitní zázemí včetně šikovných učitelů je důležité pro to, abychom vychovali mladé lidi, kteří najdou své uplatnění jak v pracovním, tak osobním životě.

Někteří možná budou pracovat na přípravě a výstavbě nové jaderné elektrárny v Dukovanech…

V této oblasti se nám podařilo ujít velký kus cesty. Máme za sebou stovky hodin jednání s vládou, se společností ČEZ a s dalšími institucemi. Troufám si tvrdit, že právě i naše práce v regionu přispěla k vládnímu rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje.

V současné době zpracovává ČEZ dokumentaci pro územní řízení, která by měla být dokončena v polovině roku 2021. Povolení bude vydávat stavební úřad v Třebíči a vydání rozhodnutí se očekává na konci roku 2021. Ještě letos bude vypsán tendr na dodavatele výstavby. Víte, ono se samo nic neudělá. Za každým projektem je hodně práce. Toto bude největší strategická investice v dějinách České republiky. Kraj Vysočina i město Třebíč je a bude u toho.

Téměř legendární se stala vaše věta, že my v Třebíči jsme na mosty citliví. Jak to vzniklo?

Během krátkého časového období bylo zapotřebí opravit dva velmi důležité mosty – ten přes řeku Jihlavu a druhý u nemocnice. Jedná se o krajské mosty na území Třebíče.

Díky velmi úzké spolupráci města Třebíč a Krajem Vysočina se podařilo most u nemocnice opravdu velmi rychle postavit nový. Když jsme narazili na silnice, je potřeba říct, že jsou rozděleny do několika typů. O silnice II. a III. třídy se stará kraj. To je případ i silnice II/360, která vede od Velkého Meziříčí na Jaroměřice nad Rokytnou. Pro Třebíčáky a lidi z okolí je to důležité napojení na dálnici. Kromě jednoho úseku se podařilo za mého působení na kraji tuto komunikaci opravit.

Třebíčská nemocnice je krajským zařízením. Jak se vám podařilo za dobu, kdy jste ve vedení Kraje Vysočina, pomoci právě této nemocnici?

Každý jistě zaznamenal, jak se třebíčská nemocnice proměňuje před očima. Zdravotnictví je v první řadě o odbornících a o lidech. Nicméně ke své práci potřebují kvalitní zázemí a vybavení. A to se nám opravdu podařilo zajistit. V areálu třebíčské nemocnice vyrostl zcela nový a moderní pavilon chirurgických oborů včetně urgentního příjmu, na místě bývalé porodnice vznikla další nová budova s dialýzou, léčebnou dlouhodobě nemocných a novým oborem jednodenní chirurgie. Zmizelo bývalé ředitelství, což byla ta ošklivá budova, přes kterou se vcházelo do areálu. Aktuálně se pracuje na stavbě nových operačních sálů. Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo vyřešit dlouhodobou bolest nemocnice, a to parkování. Díky úzké spolupráci města a kraje budou moci v blízké době pacienti a návštěvy pohodlně zaparkovat svá auta v novém parkovacím domě v nemocnici.

Jaké možnosti jste Třebíči přinesl a přinášíte z pozice krajského náměstka?

Jsem přesvědčen, že Třebíč musí být v Jihlavě slyšet. Hovořili jsme o školství, zdravotnictví i dopravě, ale jsou to i další oblasti jako je například cestovní ruch. Úzké propojení a s tím spojená intenzivní práce pak nesou své ovoce a je to, doufám, i vidět. Prostřednictvím kraje se dají například financovat různé projekty. Díky tomu, že mám v této oblasti přehled, se podařilo realizovat spousty projektů. Jeden rok jsem byl jako náměstek pro regionální rozvoj rotujícím prezidentem Evropského regionu Dunaj-Vltava a jezdil jsem do Bruselu na debaty týkající se kohezní politiky. Díky tom mám zkušenosti a přehled o možnostech financování evropských projektů. Mimochodem z evropských peněz se tak podařilo rekonstruovat Šmeralák a vzniklo zde Centrum tradiční lidové kultury.