Zdeněk Tůma: V politice preferuji zdravý rozum před stranickostí

Zdeněk Tůma je starostou Ledče nad Sázavou už druhé volební období. V krajských volbách kandiduje za Starosty pro Vysočinu.

Pane starosto, v čele Ledče působíte druhé volební období a v posledních komunálních volbách jste vyhrál s nejvyšším počtem preferenčních hlasů. Čím si to vysvětlujete?

Z mého pohledu je to tím, že jsem s našimi obyvateli ve stálém kontaktu a snažím se s nimi konzultovat většinu záměrů i rozhodnutí zastupitelů. A to jak osobně, tak i případně formou anket. Ve finále potom převažující názory občanů, pokud je to možné, realizujeme formou investičních akcí našeho města nebo různých oprav majetku.


Co se vám za tu dobu podařilo v Ledči vybudovat?

Tady bude zásadní pohled občanů Ledče, kteří to musí posoudit. Určitě byla pozitivem rekonstrukce 60 let starých šaten na zimním stadionu nebo oprava střechy za 6 milionů, bez které hrozilo jeho uzavření. Z mého pohledu se povedla i realizace křižovatky na Husově náměstí, na jejím řešení měli rozhodující slovo i občané města. Samozřejmě, že těch akcí bylo z mého pohledu více, ale určitě každý v Ledči má na různé věci různý názor.


Letos v krajských volbách kandidujete za Starosty pro Vysočinu. Proč právě za ně?

Protože především starostové a samozřejmě samosprávy tvoří Vysočinu. Myslím si, že rozhodování o krajských záležitostech by nemělo být na základě politické příslušnosti, ale stačilo by používat zdravý rozum a naslouchat lidem. To je právě předností starostů, kteří jsou lidem ve svých regionech nejblíže a vědí, co potřebují.


Proč by vás lidé měli volit?

To bych nechal na voličích. Ať sami posoudí, jestli práce, kterou odvádím v rámci našeho města a regionu, může být přínosem i pro Kraj Vysočina. I když jsem nebyl zastupitelem kraje, účastí ve sportovní komisi a finančním výboru jsem získal řadu zkušeností a poznatků o „fungování kraje“, které bych jako zastupitel mohl uplatnit ve prospěch lidí žijících na Vysočině. Určitě bych se snažil ve své práci preferovat před „stranickostí“ použití zdravého rozumu.


Vaším velkým tématem je Veřejná doprava Vysočiny. Dokonce jste kvůli tomu měl spory s hejtmanem.

Nechtěl bych použít přímo slovo spory. Měl jsem na celé řešení odlišný názor a snažil jsem se hájit zájmy občanů našeho města a celého regionu. Stále jsem přesvědčen, že by řešení mělo vycházet zdola od starostů, kteří nejlépe znají problematiku dopravy svých měst a obcí. Není přeci možné jízdní řády tvořit takzvaně od stolu a všem občanům vnucovat, že to, co připravili krajští úředníci, je nejlepší možné řešení. O tom, že to není úplně ideální, se nyní přesvědčují jak občané, kteří se těžce dostávají do nemocnic, práce nebo škol, tak starostové obcí při podepisování smluv v souvislosti s dopravní obslužností.


Co nám na Havlíčkobrodsku chybí? Jaké projekty byste ze své pozice prosadil?

Tady asi budu odpovídat jako většina lidí na Vysočině. I když se stav silniční infrastruktury zlepšuje, je stále naším největším problémem. Zvláště v našem regionu, který je na rozhraní kraje a stojí nás často hodně sil, abychom nějakou rekonstrukci prosadili. Na druhé straně však musím uznat, že se zlepšující se ekonomickou situací v minulém období se i v této oblasti situace zlepšila. Ale existují komunikace, o jejichž důležitosti není pochyb a stále se nedaří opravit, i když je to slibováno zástupci kraje téměř celé volební období.