Starosta Miloš Starý: Soutěž Vesnice roku je obrovská příležitost

Vesnice roku je takovou velkou inventurou všeho, co v obci máte. Je to obrovská příležitost ostatním předvést, jak se u vás žije, jak vypadá spolkový život, co se podařilo vybudovat nebo jaké jsou plány do budoucna.

V Sobíňově jsme první větší ocenění získali v roce 2016, a to Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Další ocenění přišlo hned v následujícím roce. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Nejvyšší mety se podařilo dosáhnout v roce 2019, kdy se obec Sobíňov stala Vesnicí roku Kraje Vysočina.


Po všech těchto vítězstvích na krajské úrovni následovala kola celorepubliková. Zlatým hřebem pro Sobíňov bylo vyhlášení celostátního kola této soutěže v Luhačovicích, oceněním na celostátní úrovni, a to Vesnice roku 2019 – Cena veřejnosti.

Se soutěží se pojí i příjemná finanční odměna, která danému ocenění náleží. Za těch několik let se nám díky tomu podařilo zrealizovat několik projektů. Máme dokončené parkové úpravy na hřbitovech, vysázenou novou zeleň, opravujeme střechy na obecních budovách.

To nejdůležitější ale je, že se dají dohromady lidé, protože bez jejich podpory a nadšení by to prostě nešlo. Díky této soutěži se naše obec dostala do povědomí obyvatelů nejen Kraje Vysočina, ale celé naší republiky.

Prestižní soutěž Vesnice roku mohu všem jen doporučit. Neváhejte a přijeďte se k nám podívat!