Zdeněk Tůma: Veřejná doprava Vysočiny aneb bolehlav pana hejtmana

Nedávno jsem se setkal s tvrzením, že se městu Ledeč pod vedením současného zastupitelstva výrazně zhoršil vztah s vedením Kraje Vysočina, zejména s panem hejtmanem. Dovolte mi na tomto místě zdůraznit, že vztahy s hejtmanstvím máme jako město i já osobně i přes rozdílné politické názory korektní až přátelské a pan hejtman se při jednání s námi zachoval férově.

Přiznávám ale také, že jsme mu způsobili nejeden lehký bolehlav naší neústupností. Proč? Protože jsme zkrátka nechtěli ustoupit co se dopravní obslužnosti našeho města hromadnou dopravou, dnes známou pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV), týče. Trvali jsme zkrátka na tom, že dosavadní obslužnost bude v celém mikroregionu fungovat minimálně stejně jako doposud, ne-li lépe.


A abychom v tom nebyli sami, „tlačili“ jsme v tomto směru na hejtmanství spolu s našimi kolegy ze Světlé nad Sázavou a Vilémovic. Šlo především o zachování alespoň některých přímých spojů do Havlíčkova Brodu, tedy o zachování spojů do naší spádové nemocnice, které hojně využívají především senioři.


To víte, že to dalo zpočátku trochu práce, přesvědčit „kraj“ o opodstatněnosti našeho požadavku. Ale nakonec se vše vyjasnilo, alespoň ranní přímé spoje nám zůstaly a my jsme mohli dále budovat korektní vztahy tak, aby dál pokračovalo řešení projektů, ve kterých byl zainteresovaný i Kraj Vysočina.


Bohužel, byť VDV funguje již ve velké části kraje, v našem „koutě“ Vysočiny zatím fungují dle VDV pouze vlakové spoje. O autobusovém spojení podle jízdních řádů VDV se ani do konce roku 2020 neuvažuje. A tak můžeme jen doufat, že naše jednání nepřijde „vniveč“ a že se naši občané do nemocnice v Havlíčkově Brodě dopraví stejně jako dosud. Nebo to bude vše trochu jinak? Ale na to nám snad dá odpověď nové zastupitelstvo Kraje Vysočina vzešlé z podzimních voleb.