VEŘEJNÉ SLUŽBY

3.jpg

ZDRAVOTNICTVÍ

Vytvoříme podmínky pro příchod nových praktických lékařů a zubařů v komfortní dojezdové vzdálenosti
a podpoříme polikliniky.

Lékařům, záchranářům, zdravotním sestrám i dalšímu personálu ve zdravotnictví zajistíme odpovídající pracovní podmínky.

Zajistíme prostředky na pokračování modernizace okresních nemocnic.

ŠKOLSTVÍ

Podpoříme řemeslné a odborné vzdělávání na středních školách. Důraz klademe i na všeobecné vzdělání gymnaziálního typu.

 

Prohloubíme propojení středního školství s praxí.

 

Zmodernizujeme krajské střední školy, jejich zázemí
a vybavení.

 

Podpoříme udržitelnost základního školství v menších sídlech.

skolka_4.jpg
1.jpg

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zajistíme dostatek pracovníků v sociálních službách s odpovídajícími pracovními podmínkami.

 

Podpoříme hospicovou péči a terénní pečovatelské služby.

 

Zahájíme výstavby nových krajských domovů pro seniory. Finančně podpoříme projekty obcí a měst.

PODPORA VENKOVSKÝCH PRODEJEN

Zajistíme prostředky pro zachování venkovských prodejen. 

IMG_20200806_204746.jpg
DSC_2442up.jpg

PODPORA MALÝCH OBCÍ

DSC_2442up.jpg

PODPORA SPOLKOVÉHO ŽIVOTA

 

Podpoříme sbory dobrovolných hasičů, ale i další spolky, které mají především na malých obcích nezastupitelnou roli v komunitním životě.

 

Systémově podpoříme spolky grantovými programy kraje na kulturní, sportovní a společenské akce a na opravy spolkového zázemí.

CESTOVNÍ RUCH

Postaráme se o obnovu i řádnou propagaci památek a dalších turistických cílů na Vysočině.

 

Podpoříme cestovní ruch jako významné ekonomické odvětví.

Telč bez turistů.jpg
P1090479.jpg

SPORT

Podpoříme modernizaci současných a výstavbu nových sportovišť.

 

Podpoříme neprofesionální sportovní oddíly a další spolky, které pracují s dětmi a mládeží. 

DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURA

Zajistíme kvalitní a rychlé internetové připojení a budování moderních datových sítí po celé Vysočině.

network-cables-499792_1920.jpg